یکشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸
English
 
به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک خوش آمدید./ ثبت نام کنید / ورود

سرمایه صندوق

سرمایه اولیه در سال 1375: 50 میلیارد ریال

سرمایه مصوب طبق اساسنامه اصلاحی در سال 1382: ​500 میلیارد ریال

​سرمایه تامین شده تا پایان سال 1394: 1250 میلیارد ریال 

 

 

 

 

 

دولت و ملت

کلیه حقوق این وب‌ گاه متعلق به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک می‌باشد.