یکشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸
English
 
به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک خوش آمدید./ ثبت نام کنید / ورود

درخواست تسویه حساب

پس از پرداخت اقساط بازپرداخت توسط متقاضی به صندوق، متقاضی می بایست درخواست تسویه حساب را طی نامه ای خطاب به مدیرعامل صندوق برای صندوق ارسال نماید.

دولت و ملت

کلیه حقوق این وب‌ گاه متعلق به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک می‌باشد.