یکشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸
English
 
به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک خوش آمدید./ ثبت نام کنید / ورود

درخواست عقد قرارداد

 روند عقد قرارداد با صندوق:

1-       تهیه و تنظیم پیوستهای فنی قرارداد با هماهنگی اداره نظارت بر طرح های صندوق

2-       مراجعه به کارشناس امور قراردادهای اداره امور مالی صندوق

3-       ارائه تضامین با هماهنگی کارشناس امور قراردادهای اداره امور مالی صندوق

  

راهنمای تنظیم پیوستهاراهنمای تنظیم پیوستها

تضامین قابل قبول صندوق برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامهتضامین قابل قبول صندوق برای اعطای تسهیلات و صدور ضمانت نامه
 

دولت و ملت

کلیه حقوق این وب‌ گاه متعلق به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک می‌باشد.