یکشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸
English
 
به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک خوش آمدید./ ثبت نام کنید / ورود

درخواست تسهیلات مالی

       فایل های راهنما: 


مدارک و مستندات لازم برای تقاضای تسهیلات مالیمدارک و مستندات لازم برای تقاضای تسهیلات مالی


نمودار روند اخذ تسهیلات مالینمودار روند اخذ تسهیلات مالی


        فرم لازم:


تعهد نامه و رضایت نامه         تعهد نامه و رضایت نامه پرسشنامه(کاربرگ) عمومی صحا: 

این پرسشنامه برای دریافت تسهیلات به غیر موارد ذکر شده در کاربرگ های تخصصی در صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا) طراحی شده است که شامل اجرای قرداد، تولید محصولات و ... می باشد.

پرسشنامه عمومیپرسشنامه عمومی

راهنمای تکمیل پرسشنامه راهنمای تکمیل پرسشنامه

 

پرسشنامه(کاربرگ) های تخصصی صحا:

طرح های کوچک و شرکتهای نوپاطرح های کوچک و شرکتهای نوپا
 
 
شرکت در نمایشگاهشرکت در نمایشگاه
 
 
تحقیقات کاربردیتحقیقات کاربردی
 
 
تجهیز آزمایشگاه تخصصی و مرجعتجهیز آزمایشگاه تخصصی و مرجع

آموزش تخصصی کوتاه مدتآموزش تخصصی کوتاه مدت

اخذ تاییدیه های داخلی و بین المللیاخذ تاییدیه های داخلی و بین المللی

دولت و ملت

کلیه حقوق این وب‌ گاه متعلق به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک می‌باشد.