یکشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸
English
 
به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک خوش آمدید./ ثبت نام کنید / ورود

ماموریت و اهداف

اهداف و مأموریت اصلی صندوق طبق اساسنامه آن عبارتست از:
سرمایه گذاری ریسک پذیر و خدمات کارشناسی‌، صدور ضمانتنامه و حمایت مالی و اعتباری از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در بخش خصوصی و تعاونی‌ به ‌صورت تسهیلات و یا اعطای ‌کمکهای ‌بلاعوض ‌به ‌افراد حقیقی یا حقوقی در زمینه‌های زیر:
 
·         خرید، انتقال‌، جذب و توسعه فن آوری‌های پیشرفته‌.
·         مطالعه و تحقیقات اعم از بنیادی‌، کاربردی و توسعه‌ای‌.
·         آموزشهای تخصصی کوتاه مدت‌.
·         خدمات مهندسی و طراحی‌.
·         طرحهای تولیدی و خدماتی نیمه ساخت صنعتی و انبوه‌.
·         شرکت در مناقصه‌، همایشها و نمایشگاههای داخلی و خارجی‌.
·         ایجاد زمینه‌های لازم جهت اطلاع رسانی‌، تدوین‌، انباشت و اشاعه دانش فنی‌.
·         گسترش همکاریهای فنی و اقتصادی بین المللی و ارتقاء صادرات‌.
·          جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی‌.

منظور از صنایع الکترونیک، }صنایع ارتباطی‌، رایانه‌ای‌، اتوماسیون‌، الکترونیک نوری‌، قطعات‌الکترونیکی‌، الکترونیک مصرفی و الکترونیک کاربردی اعم از نرم افزار و سخت افزار} می‌باشد.
 

دولت و ملت

کلیه حقوق این وب‌ گاه متعلق به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک می‌باشد.