یکشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸
English
 
به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک خوش آمدید./ ثبت نام کنید / ورود

مدیران

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
رضا قربانی زرین رئیس امور اقتصادی، برنامه ریزی و توسعه
ایمیل :
حسام خانکشی زاده رئیس اداره ارزیابی طرحها
ایمیل :
علی حجار زاده رئیس اداره امور نظارت بر طرح ها
ایمیل :
امید محمد بیگی رئیس اداره امور مالی و ذیحسابی
ایمیل :
محمود پرویزیان وظیفه رئیس امور حقوقی
ایمیل :
حسن قاسمی فرد
ایمیل :

دولت و ملت

کلیه حقوق این وب‌ گاه متعلق به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک می‌باشد.