یکشنبه، ۲۸ مهر ۱۳۹۸
English
 
به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک خوش آمدید./ ثبت نام کنید / ورود

هیات مدیره و مدیرعامل

نام شخصسمتاطلاعات تماستصویر
علی وحدت رییس هیات مدیره و مدیرعامل
ایمیل :
افسانه منصف عضو موظف هیات مدیره و مدیر اداری و مالی
ایمیل :
علی اصغر رمزی عضو غیر موظف هیات مدیره
ایمیل :
محسن اتابکی عضو غیر موظف هیات مدیره
ایمیل :
اصغر مصاحب عضو غیر موظف هیئت مدیره
ایمیل :

دولت و ملت

کلیه حقوق این وب‌ گاه متعلق به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک می‌باشد.